Rotterdam Charlois

 


Home

Rotterdam Charlois
> Informatie
> Over de wijk
> Foto's Charlois
> Plattegrond


Bedrijven in de wijk
> De bedrijven

Onze Sponsors
> Makelaar
> 010 webdesign
> Uw bedrijf


Prijzen Adverteren
> Voor bedrijven

Contact
> Wijksites
> Contact

 

Rotterdam Charlois

De geschiedenis van Charlois

Al sinds 1460 is in Holland ten Zuiden van de Maas sprake van een gebied dat Charlois wordt genoemd.
Karel de Stoute (1433-1477), graaf van Holland en Zeeland, kreeg in 1458 de polder Rijerwaert in leen. Door de vele hoge vloeden in de 14e en 15e eeuw liep dit gebied regelmatig onder water. Met het oogmerk er korenland van te maken, gaf Karel de Stoute in 1460 opdracht de polder te bedijken, onder voorwaarde dat het land voortaan Charlois zou heten (naar Charolais, zijn graafschap in Bourgondië) en dat er een kerk gesticht zou worden, gewijd aan Sint Clemens. Deze voorwaarden werden in 1462 vastgelegd in een akte, die als stichtingsakte van Charlois kan worden gezien.

Rondom de kerk, die kort voor 1467 in gebruik werd genomen, ontwikkelde zich al snel het dorp Charlois. De historische bebouwing die daar ook nu nog steeds te vinden is, geeft een bijzondere waarde aan het gebied en onderscheidt de wijk Oud-Charlois van andere woongebieden in Charlois.

Annexatie door Rotterdam

In 1895 werd het dorp Charlois, toen nog een voornamelijk agrarische gemeente, geannexeerd door de gemeente Rotterdam. Inmiddels is dan al begonnen met het graven van de Dokhaven, aan de oostzijde van de oude Charloise haven. Tot na de tweede wereldoorlog lagen daar de Gemeentelijke Droogdokken, verantwoordelijk voor het onderhoud van de veerboten over de Maas.
Bron: www.rotterdam.nl


Dooie vissiesfreter en horlozie
27 september 2009
In het pand van Stichting Historisch Charlois is de Oudheidkamer te vinden. Stichting Historisch Charlois bestaat vijftien jaar. Dat wordt gevierd met een groots lustrumfeest voor donateurs, relaties en genodigden. Tijdens het feest wordt tevens een bijzonder boek gepresenteerd, namelijk het "Sjaarloos Woordenboek", want ja ook Charlois heeft zijn eigen dialect (gehad).

Het Sjaarloos is onderdeel van het Waerds ('zoals de boeren vroeger spraken') en is een vorm van Oost-IJsselmonds. 'Het dialect werd begin deze eeuw nog gesproken. Het Rotterdams is er later bij gekomen', vertelt Wim den Boer, voorzitter Stichting Historisch Charlois. 'Het zijn allemaal woorden die in Charlois werden gezegd, ook al werden ze elders ook uitgesproken. "Belnéént" (welnee), hoorde ik mijn oma altijd zeggen. Wat dacht je van "dooie vissiesfreter" (onbenul zonder ruggegraat)? En "je haer op zolder hebbe", (je haar opgestoken dragen). Ik zeg ook nog wel eens "Ben je helemaal geschoffeld". En zo zijn er nog veel meer woorden, zoals spikklaassie, horlozie (horloge) en snoepie.'

Twee jaar terug werd hij opgebeld door Stephan de Vos, aankomend Neerlandicus. 'Zelf praat hij ouderwets Rijsoords. Ik hoorde daarin uitdrukkingen die ik mijn oma ook hoorde zeggen. Hij vertelde op zoek te zijn naar het Charloise dialect. Hij had vier pagina's vastgelegd via mensen van vroeger en wilde dit uitbreiden.'

De zoektocht werd vervolgd maar wilde niet vlotten. Het was een dialect wat nergens meer te vinden was. Den Boer doorzocht oude Ons Charlois-magazines en kwam enkele uitdrukkingen tegen. Deze mensen besloot hij te benaderen. 'En toen kregen we een enorme lading over ons heen. W. Bol en M. de Reus kwamen met woordenlijsten aan, waarin ze hadden opgeschreven wat ze vroeger van hun ouders hoorden. En zo begon het. We hebben een aantal Charloisers hierheen gehaald om wat sessies te doen. Dat riep veel herinneringen op. Zo is het Sjaarloos Woordenboek ontstaan.' Het boek telt 116 pagina's en is bij de stichting te koop voor ? 9,95.

Stichting Historisch Charlois is ontstaan als afsplitsing van Ons Rotterdam. De deelgemeente Charlois had een besloten verzameling van Anton Bruinzeel in bezit met foto's van Charlois. Om dit levendig te houden en uit te breiden, moest er een eigen oudheidkamer komen waar tentoonstellingen konden worden gehouden.

Sinds 2002 is het adres de Grondherendijk 84. In het pand zijn de Oudheidkamer en een oude schoolklas uit het begin van de vorige eeuw gehuisvest. Ook is er een bibliotheek, te bezoeken op afspraak. Beneden zijn de fototentoonstellingen te zien. De stichting is elk weekend te bezoeken tussen 13.00-17.00 uur. Inmiddels telt de collectie 43.000 kiekjes uit de oude doos, 'We krijgen foto's via schenkingen en onze eigen fotograaf legt de huidige tijd vast.'
Bron: http://www.echo.nl/ro-ch/buurt/redactie/915327/dooie.vissiesfreter.en.horlozie/


Erasmus MC-onderzoek: hoge babysterfte in Charlois.
In Rotterdam sterven relatief veel baby’s tijdens de zwangerschap of vlak na de bevalling. De babysterfte blijkt per woonwijk flink te verschillen. Onderzoek van het Erasmus MC wijst uit dat vijftien tot negentien op de duizend zuigelingen voortijdig sterven in de deelgemeente Charlois. Landelijk is dat tien op de duizend.
Nederland kent ten opzichte van veel andere Europese landen een hoge babysterfte - ook wel perinatale sterfte genoemd. Binnen ons land is de met name in de Maasstad de babysterfte bovengemiddeld hoog: dertien op de duizend zuigelingen sterven in de buik van de moeder, tijdens de bevalling of vlak daarna.
Achterstandswijken
Vooral onder allochtone vrouwen en vrouwen in achterstandswijken sterven meer baby’s dan elders in Nederland. Behalve de gezondheid van de moeder spelen ook onwetendheid, huisvesting, armoede en schulden een rol, concluderen de Erasmus MC-onderzoekers.

Foto's: 010 objectfotografie
Design: 010 webdesign
© Rotterdamse Wijken

 

Rotterdam Charlois